FR NL
Commune-Gemeente > Nationaliteit > Een attest of bewijs van Belgische nationaliteit: alles over het nationaliteitsattest

Een nationaliteitsattest

Met een nationaliteitsattest kan u officieel bewijzen dat u Belg bent. Dit is vooral belangrijk wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor u volgens de wet de Belgische nationaliteit moet bezitten. Of wanneer u aan een bepaalde instantie uw Belgisch staatsburgerschap moet bewijzen. Misschien bent u Belg van rechtswege of wilt u het vrijwillig worden. Hieronder gaan we dieper in op hoe en waar u het nationaliteitsattest kan aanvragen en wat u daar precies voor nodig heeft.

Een nationaliteitsattest

Wanneer moet u uw staatsburgerschap bewijzen?

Er zijn verschillende instanties die u kunnen vragen uw staatsburgerschap te bewijzen. Denk bijvoorbeeld maar aan de mutualiteit, de politie, de bank, de belastingdienst of de verschillende overheden.

Dit kan binnen het kader van identificatie zijn, maar bijvoorbeeld ook wanneer u wilt stemmen bij verkiezingen in België of wanneer u solliciteert naar een baan bij de Belgische overheid. Een nationaliteitsattest bewijst dan dat u Belg bent.

Wie kan een nationaliteitsattest aanvragen?

U kan een nationaliteitsattest met betrekking tot uzelf aanvragen als u:

 • • Belg bent
 • • Ingeschreven staat in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente

Naast uzelf kunnen ook derden uw nationaliteitsattest aanvragen:

 • • Uw wettelijke vertegenwoordiger, zoals een ouder of een voogd
 • • Bijzondere gemachtigden, zoals een notaris of een advocaat
 • • Derden indien de afgifte ervan voorgeschreven is door de wet, zoals een publieke of private instelling
 • • Een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van uw volmacht en uw identiteitskaart (of een kopie ervan)

Welke documenten heeft u nodig?

Als u het nationaliteitsattest zelf ophaalt, heeft u nodig:

 • • Uw identiteitskaart

Als iemand anders uw nationaliteitsattest ophaalt, brengt die mee:

 • • Uw volmacht
 • • Uw identiteitskaart of een kopie ervan
 • • Zijn eigen identiteitskaart

Hoe vraagt u een nationaliteitsattest aan?

U kan het bewijs van Belgische nationaliteit opvragen bij uw gemeente.

Beschikt u over een elektronische identiteitskaart (eID)? Dan kan u uw nationaliteitsattest meteen raadplegen, downloaden en afdrukken via:

Hierbij is er geen verwerkingstijd nodig.

Beschikt u niet over een elektronische identiteitskaart (eID)? Dan kan u uw nationaliteitsattest aanvragen:

 • • Aan het loket van de dienst Burgerzaken van uw gemeente
 • • Per brief naar de dienst Burgerzaken van uw gemeente

Als u het nationaliteitsattest per brief aanvraagt, ontvangt u het document enkele werkdagen later per post op uw officiële adres.

Kan u een Belgisch nationaliteitsbewijs vanuit het buitenland aanvragen?

Als uw hoofdverblijfplaats in België is, kan u uw nationaliteitsattest opvragen bij de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Als uw hoofdverblijfplaats in het buitenland is, dan moet u uw Belgisch nationaliteitsattest bij de consulaire beroepspost aanvragen waar u bent ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Na de aanvraag voor een nationaliteitsattest zal de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister de aanvraag verwerken.

Hierbij worden uw identiteit en de benodigde documenten gecontroleerd. Als alles in orde zal de gemeente uw bewijs van Belgische nationaliteit uitreiken. Indien er onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt, kan de gemeente uw aanvraag weigeren of vragen om bijkomende informatie.

De kosten en verwerkingstijd

Een nationaliteitsattest is gratis, behalve wanneer u het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van een advocaat, notaris, deurwaarder of privé-instelling. Dan betaalt u €5,50 per aangevraagd attest.

Hoe lang de verwerkingstijd voor een aanvraag voor een nationaliteitsattest in beslag neemt, varieert per gemeente en is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.

Wanneer u uw eigen nationaliteitsattest online aanvraagt met uw eID kan u het nationaliteitsattest onmiddellijk raadplegen en afdrukken.

Nationaliteitsattest in België

Over het algemeen zal u een nationaliteitsattest dus niet zo vaak nodig hebben om uw Belgische nationaliteit te bewijzen. Mocht u het toch moeten opvragen, dan is dit niet moeilijk en kan u hiervoor terecht bij uw gemeente.