FR NL
Commune-Gemeente > Woning-en-verblijf > Attest van hoofdverblijfplaats: wat is het en hoe vraagt u het aan?

Bewijs van woonst aanvragen in België

Wie in België woont, kan een bewijs van woonst of attest van hoofdverblijfplaats opvragen. Dit kan handig zijn wanneer u moet bewijzen dat u in een bepaalde gemeente bent ingeschreven. Hoe u dit attest aanvraagt en wat hier de voorwaarden voor zijn, beschrijven we bondig in dit artikel.

Wat is een attest van hoofdverblijfplaats?

Wat is een attest van hoofdverblijfplaats?

Een attest van hoofdverblijfplaats is een bewijs dat wordt uitgegeven door de gemeente waar u woont, waarin wordt bevestigt dat u als inwoner bent ingeschreven in die gemeente. Het bevat de volgende persoonlijke gegevens:

 • • Uw naam en voornaam
 • • Uw geboortedatum en plaats
 • • Uw huidige adres
 • • Uw nationaliteit
 • • Uw burgerlijke staat
 • • De begindatum van uw domiciliëring op dit adres

U kan het attest nodig hebben voor de belastingen, voor uw mutualiteit of voor een andere procedure bij de overheid. Ook kan u met dit attest bewijzen dat u bijvoorbeeld samenwoont met iemand.

Wanneer u buitenlandse inkomsten hebt, is het mogelijk dat u een fiscaal woonplaatsattest nodig heeft om aan te kunnen tonen dat u wel degelijk in België woont.

Soorten attesten

Er zijn drie soorten attesten:

 • Attest van hoofdverblijfplaats: hierin staat enkel uw huidige adres en uw burgerlijke staat.
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in de gemeente: dit attest vermeldt uw huidige adres en uw vorige adress in dezelfde gemeente.
 • Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek: hierin staat de volledig historiek van uw domicilieadressen, zowel in de gemeente waar u nu bent ingeschreven als in andere gemeenten.

Wie kan dit attest voor u aanvragen?

Ledereen die gedomicilieerd is in België, kan dit attest zelf aanvragen bij de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven. Er zijn ook enkele andere mensen die dit voor u kunnen aanvragen:

 • • Een wettelijke vertegenwoordiger zoals een van uw ouders of uw voogd
 • • Een advocaat of notaris
 • • Derden als de afgifte van het attest is voorgeschreven door de wet
 • • Een andere persoon die in het bezit is van een volmacht van u en uw identiteitskaart

Hoe uw attest van hoofdverblijfplaats aanvragen?

Om uw attest van hoofdverblijfplaats aan te vragen, kan u terecht bij de gemeente waar u ingeschreven bent. De aanvraag zelf gebeurt eerst online en dit kan u doen op drie verschillende manieren:

Het enige wat u nodig heeft om uw aanvraag te doen, is uw identiteitskaart. Hierop wordt ook uw domiciliëring geregistreerd. U kan inloggen met een e-card lezer of via Itsme.

Aflevering van uw bewijs van woonst

Uw bewijs van woonst kan u op papier ophalen in uw gemeente of digitaal verkrijgen. Ze zijn voorzien van een elektronische zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die net zo goed geldig is als een papieren stempel. U hoeft het bewijs dus niet verder te laten certificeren.

Het document wordt vrijwel direct opgeleverd als u het zelf aanvraagt. Wordt het door een derde partij aangevraagd, zoals uw notaris of advocaat, dan moet er eerst nagekeken worden of zij wel het recht hebben om het document op te kunnen vragen. Dit kan dus iets langer duren.

Zorg zeker dat u uw identiteitskaart of verblijfsvergunning bij heeft als u het document komt ophalen bij de gemeente.

Wat kost een attest van hoofdverblijfplaats?

Het aanvragen van zo’n attest is volledig gratis. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bewijs van woonst aanvragen

Heeft u om eender welke procedure een bewijs van woonst nodig? Dan kan u dit zeer gemakkelijk online aanvragen bij de gemeente waar u woont. Zij kunnen u ook verder helpen als het zelf niet lukt. U gaat hiervoor best naar het gemeentebestuur zelf. Binnen een zeer korte tijd heeft u een wettelijk geldig document waar u weer verder mee aan de slag kan.