FR NL
Commune-Gemeente > identificatie > De Belgische eID aanvragen

Een Elektronische identiteitskaart - eID aanvragen, hoe doet u dat?

Sinds begin 2020 wordt in België de eID ingevoerd, dit is de elektronische identiteitskaart in België en vervangt de oude identiteitskaart. De identiteitskaart is het bewijs dat u staat ingeschreven in het rijksregister. Naast het gebruik van de identiteitskaart voor identificatie, kan het ook worden gebruikt als reisdocument. Met een eID kan binnen 40, voornamelijk europese landen gereisd worden. Op de eID staat uw naam, uw nationaliteit, de plaats- en geboortedatum, uw geslacht en het nummer en de geldigheidsdatum van de eID. Ook staat uw pasfoto, uw rijksregisternummer en uw handtekening op de eID.

Een Elektronische identiteitskaart - eID aanvragen, hoe doet u dat?

De elektronische identiteitskaart kan dus gebruikt worden als reisdocument en voor identificatie, net als de oude identiteitskaart. Wat vernieuwend is aan de nieuwe eID is dat de kaart daarnaast ook als elektronische authenticatie functioneert. Ook kan er een elektronische handtekening mee gezet worden. Een elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

Hoe vraagt u een eID aan?

Vanaf 12 jaar krijgt iedere Belg automatisch een oproepingskaart van de gemeente waarmee het eID aangevraagd kan worden. De elektronische identiteitskaart kan bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente worden aangevraagd. U hoeft de eID niet direct aan te vragen, maar vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben. Ook als uw eID bijna verloopt, krijgt u automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.

U kunt ook In een aantal gevallen op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente: als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is bijvoorbeeld. Ook als uw pasfoto niet meer gelijkend is of als u van naam of geslacht verandert, zult u een nieuwe eID moeten aanvragen. Bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping, of als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal; allemaal redenen om een nieuwe eID aan te vragen.

Een eID aanvragen; wat brengt u mee?

U gaat een nieuwe eID aanvragen, wat moet u dan meebrengen? Allereerst uw oproepingskaart en een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's. De pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn. Vergeet ook uw huidige identiteitskaart niet. Mocht u deze niet meer hebben door diefstal of verlies, neem dan ook het vervangingsattest mee. Deze krijgt u na aangifte van een verloren kaart bij de gemeente.

Wanneer u de nieuwe elektronische identiteitskaart komt afhalen neemt u weer uw oude identiteitskaart mee en de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan. Na de aanvraag kan het tussen de 2 en 3 weken duren voordat de nieuwe identiteitskaart afgehaald kan worden.Aanvragen en ophalen moet altijd persoonlijk, behalve als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, dan kunt u een alternatieve aanvraagprocedure aanvragen bij uw gemeente.

De kosten van Belgische eID kaart

De prijs van een Belgische ID-kaart is afhankelijk van de gemeente waarin deze wordt aangevraagd, maar ligt gemiddeld rond de € 20. De eID is, net als het Belgische paspoort, 10 jaar geldig. De eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar heeft een mindere geldigheid, namelijk 6 jaar. Personen boven de 75 jaar hebben een geldigheid van 30 jaar, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U kunt ook lezen:

- Een Belgische geboorteaangifte of akte aanvragen, hoe wat en waar?

- Een Belgische huwelijksakte aanvragen, hoe gaat dit in zijn werk?