FR NL
Commune-Gemeente > Register > Een Belgische geboorteaangifte of akte aanvragen, hoe wat en waar?

Een Belgische geboorteaangifte of geboorteakte aanvragen, hoe, wat en waar

De geboorte van uw baby, negen lange maanden hebben jullie er naar uitgekeken. De babykamer is ingericht en de kleertjes liggen klaar. Vergeet daarnaast niet dat er ook een aantal administratieve zaken geregeld moeten worden! Zo zal direct na de geboorte de ambtenaar van de burgerlijke stand ingelicht moeten worden, dit wordt ook wel de ‘kennisgeving van de geboorte’ genoemd. Daarnaast moet u ook aangifte van de geboorte doen. Maar wat moet wanneer gebeuren? In deze blogpost leggen we u alles uit over de geboorteaangifte en de geboorteakte.

Een Belgische geboorteaangifte of geboorteakte aanvragen

Wanneer moet u aangifte van een geboorte doen?

Direct na de geboorte, op zijn laatst op de eerste werkdag erna, moet het ziekenhuis de ambtenaar van de burgerlijke stand inlichten. Deze kennisgeving van geboorte kan bij een thuisbevalling ook gedaan worden door de arts, vroedvrouw of een andere aanwezige. Als ouder bent u hier dus niet zelf verantwoordelijk voor. Waar u wel verantwoordelijk voor bent is de aangifte van de geboorte; dit moet binnen 15 dagen na de geboorte gedaan worden bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de baby geboren is.

Waar vindt de geboorteaangifte plaats?

Aangifte van de geboorte van uw zoon of dochter doet u dus bij de gemeente waar hij of zij geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte in de kraamkliniek te doen, de procedure is dan gelijk met die in het gemeentehuis. De aangifte kan worden gedaan door zowel de vader als de moeder, de baby zelf mag thuis blijven. Zorg wel dat u uw eigen identiteitsbewijs met u mee brengt.

Na de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen die u kunt gebruikten bij de aanvraag van kinderbelasting en de inschrijving bij het ziekenfonds. Uw kind wordt na de aangifte ingeschreven in het bevolkingsregister en u ontvangt later een uitnodiging om de identiteitsdocumenten van uw kind af te halen bij het gemeentekantoor. De aangifte van een geboorte is gratis.

De Belgische geboorteakte

Na de geboorteaangifte wordt de akte van geboorte opgesteld. In een geboorteakte staan alle gegevens over de geboorte: de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind. Ook de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder en van de vader staan vermeld op de geboorteakte.

Hoe vraag je een geboorteakte aan?

De akte van geboorte staat ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. De akte kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld een huwelijk, adoptie of vestiging in het buitenland. Maar waar vraagt u een geboorteakte aan? U kunt een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats; aan het loket van de dienst Burgerzaken. De aanvraag is ook online mogelijk, mits u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID). Online kan dit via het e-loket van uw gemeente of via de attestenpagina van ‘Mijn Burgerprofiel’.

Als u de geboorteakte zelf ophaalt, neem dan uw eigen identiteitskaart mee. Als u de akte voor iemand anders aanvraagt, heeft u daarnaast ook een volmacht van die persoon en een kopie van zijn of haar identiteitskaart nodig. De aanvraag van een geboorteakte is gratis en in veel gevallen ontvangt u deze gelijk in uw mailbox. Liever niet online? Het document kan dan opgehaald worden bij het gemeentekantoor, hier hoeft geen afspraak voor gemaakt worden.

Een geboorteakte kunt u allereerst zelf opvragen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit zelf te doen dan kan u ook iemand machtigen. Daarnaast kunnen uw echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende partner of wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) ook uw geboorteakte aanvragen. In sommige gevallen mogen bijzondere gemachtigden zoals advocaten en notarissen ook een akte aanvragen.

Geboorteakte aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u een geboorteakte aanvragen? Dan kan u terecht bij de gemeente die de akte heeft opgemaakt. De aanvraag kan online met de elektronische identiteitskaart (eID) via het e-loket van uw gemeente of via de attestenpagina van ‘Mijn Burgerprofiel’. Geen online toegang? Dan heeft u de optie om iemand te machtigen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van de regering.

: Een Belgische geboorteaangifte of akte aanvragen, hoe wat en waar?

Administratieve procedures in andere landen: