FR NL
Commune-Gemeente > Register > Een Belgische huwelijksakte aanvragen, hoe gaat dit in zijn werk?

Een Belgische huwelijksakte aanvragen, hoe doet u dat?

Een bruiloft; de mooiste dag van uw leven. En u bent niet de enige, per jaar trouwen er ongeveer 45.000 stellen in België. Na het jawoord wordt een zogenaamde huwelijksakte opgesteld, dit is het bewijs van de huwelijksvoltrekking. De huwelijksakte wordt vervolgens bewaard bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

Een Belgische huwelijksakte aanvragen, hoe doet u dat?

De huwelijksakte is een officieel document waarmee u kunt aantonen dat u getrouwd bent. Daarnaast wordt er bij een huwelijksvoltrekking ook vaak een huwelijkscontract opgesteld. Hierin worden de afspraken over financiën en bezittingen vastgelegd bij een notaris. Het huwelijkscontract is niet verplicht, maar wanneer u er voor kiest om er een af te sluiten moet dit wel bij de aangifte van het huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gemeld worden.

Hoe vraagt u een huwelijksakte in België aan?

Na de voltrekking van een huwelijk wordt dus de huwelijksakte opgesteld. De akte zal worden bewaard bij de gemeente waar u in het huwelijk bent getreden en kan hier dus ook opgevraagd worden. Er kan dan worden gekozen tussen een afschrift of een uittreksel. Een afschrift vermeldt alle originele gegevens van de akte en daarnaast de historiek van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Een uittreksel vermeldt daarentegen alleen de actuele gegevens van de akte en niet de historiek van de betrokken persoon.

Een afschrift van de huwelijksakte kan u zelf aanvragen en ook mag uw (overlevende) echtgenoot of wettelijke samenwonende een aanvraag doen. Daarnaast mogen een wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwant in op- of neerdalende lijn, erfgenamen en bijzondere gemachtigden ook een huwelijksakte aanvragen. Wanneer een huwelijksakte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Waar wordt een Belgische huwelijksakte aangevraagd?

Een afschrift of een uittreksel kan worden aangevraagd bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken. U kunt persoonlijk naar het gemeentekantoor gaan, of u kunt er voor kiezen om de aanvraag online te doen. Dit kan via het e-loket van uw gemeente of via de attestenpagina van ‘Mijn Burgerprofiel’. Als u het document zelf ophaalt dan moet u uw identiteitsbewijs meebrengen. Vraagt u een huwelijksakte voor iemand anders aan? Neem dan ook een volmacht en een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee.

De aanvraag van een huwelijksakte is gratis en u ontvangt hem bij een online aanvraag direct. Bij een persoonlijke aanvraag wordt deze binnen 2 werkdagen naar u thuis opgestuurd of u kunt hem bij het gemeentekantoor afhalen.

Waarvoor is een huwelijksakte nodig

De akte van een huwelijk is het officiële bewijs dat u getrouwd bent. Op de akte staan de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten. De datum waarop het huwelijk is voltrokken en de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk. Daarnaast staan de gegevens van eventuele getuigen ook op de huwelijksakte.

Waarvoor heeft u de akte eigenlijk nodig? U moet er misschien niet aan denken, maar bij een echtscheiding wordt om de huwelijksakte gevraagd. Of als u samen een grote aankoop, zoals bijvoorbeeld een huis, wilt doen heeft u uw huwelijksakte nodig.

Een Belgische huwelijksakte opvragen vanuit het buitenland

Wanneer u in het buitenland woont kan er ook om uw huwelijksakte gevraagd worden. Bij het aanvragen van een visum voor uw partner bijvoorbeeld, of bij de aangifte van de geboorte van een kind. Sommige landen erkennen namelijk pas beide ouders wanneer deze officieel getrouwd zijn.

De aanvraag van de huwelijksakte moet ook vanuit het buitenland bij de gemeente die de akte heeft opgemaakt gedaan worden. De aanvraag kan online met de elektronische identiteitskaart (eID) via het e-loket van uw gemeente of via de attestenpagina van ‘Mijn Burgerprofiel’; u ontvangt de akte dan direct. Heeft u geen eID of ‘Mijn Burgerprofiel’? Dan heeft u de optie om iemand te machtigen. De akte wordt dan binnen twee dagen naar u thuis gestuurd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van de regering.

Een Belgische huwelijksakte aanvragen, hoe gaat dit in zijn werk?

Administratieve procedures in andere landen: