FR NL
Commune-Gemeente > Auto > Hoe kan u een Belgisch internationaal rijbewijs verkrijgen?

Een internationaal rijbewijs verkrijgen in België

Wanneer u naar het buitenland gaat en u bent van plan daar met de auto te rijden, check dan altijd van te voren of dat land een Belgisch rijbewijs erkent of niet. Zo niet, dan heeft u een internationaal rijbewijs nodig. In dit artikel leggen we uit waar u een internationaal rijbewijs kan aanvragen, wat u ervoor nodig heeft, wat het kost, hoe lang u erop moet wachten, hoe lang het geldig is en wat u kan doen om het rijbewijs te verlengen.

Een internationaal rijbewijs verkrijgen in België

Wat is een internationaal rijbewijs?

Een Belgisch internationaal rijbewijs is een vertaling van uw Belgisch nationaal rijbewijs dat u kan gebruiken in landen waar ze het Belgisch nationaal rijbewijs niet erkennen. Hou er wel rekening mee dat u altijd beide rijbewijzen moet laten zien.

Hoe kan u het aanvragen?

U kan een internationaal rijbewijs aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven bent. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente
  • • U heeft een geldige Belgische identiteitskaart
  • • U heeft een geldig Belgisch of Europees rijbewijs
  • • U heeft geen lopend verval van het recht tot sturen

In uitzonderlijke gevallen kan u iemand anders sturen om uw internationaal rijbewijs aan te vragen, maar die persoon moet dan wel alle benodigde documenten meenemen en een volmacht ondertekenen.

Benodigdheden

Om uw internationale rijbewijs aan te vragen heeft u een geldige Belgische identiteitskaart en rijbewijs nodig. Vaak wordt er ook een formulier aangeboden in de gemeente dat ingevuld moet worden. Dit kan u eventueel vooraf al doen om het proces te versnellen. Neem ook zeker een pasfoto mee die maximum 6 maanden oud is.

Afhalen van het rijbewijs

Normaal gezien krijgt u het internationaal rijbewijs direct mee bij de aanvraag aan het loket. Een uitzondering is wanneer u het rijbewijs aanvraagt bij een mobiel dienstencentrum. Dan kan u het rijbewijs afhalen 1 week na de aanvraag.

In uitzonderlijke gevallen kan u ook iemand sturen om uw rijbewijs op te halen. Zorg dat u deze persoon dan wel een volmacht ondertekent en dat hij/zij uw identiteitskaart en het afgiftebewijs meeneemt naar de gemeente.

Haalt u het rijbewijs niet op binnen de 3 maanden na de aanvraag, dan wordt het automatisch vernietigd.

Belgen in het buitenland

Stel u bent Belg, maar u woont buiten de EU én u bent ingeschreven in de Belgische ambassade van het land waar u verblijft, dan kunt u een internationaal rijbewijs aanvragen. Dit doet u dan bij de Belgische gemeente waar u het laatst ingeschreven was.

Woont u in de EU of in Noorwegen, Ijsland of Liechtenstein, dan heeft u geen internationaal rijbewijs nodig. Uw Belgisch nationaal rijbewijs is daar gewoon geldig.

Wat kost een internationaal rijbewijs?

Een internationaal rijbewijs kost 22 euro.

Hoe lang blijf het geldig?

Uw internationaal rijbewijs is geldig voor drie jaar vanaf de afgiftedatum. Let op: als uw nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Internationaal rijbewijs vernieuwen

Indien uw internationaal rijbewijs vervallen is, als u het verloren bent, als het beschadigd is of het is zelfs gestolen, dan kan u het aan dezelfde voorwaarden terug aanvragen. Leg gerust het oude internationaal rijbewijs voor, als u dat nog heeft, om het proces te vergemakkelijken.

Bij deze de procedure die u moet volgen om een Belgisch internationaal rijbewijs aan te vragen. In principe duurt het niet lang, maar we raden toch aan dit ver genoeg van te voren te regelen voordat u vertrekt naar het buitenland.

Een Belgisch internationaal rijbewijs verkrijgen