FR NL
Commune-Gemeente > Register > Hoe valideert u uw huwelijk wanneer u trouwt in het buitenland?

Wat moet u regelen om te kunnen trouwen in het buitenland?

Wilt u graag trouwen tussen de wijnranken in Italië, op een berg in Noorwegen of op de witte stranden van Mauritius? Dat is geen enkel probleem. Om uw huwelijk achteraf geldig te maken in België, moet u echter wel enkele stappen doorlopen. Het is niet verplicht, maar wel handig om nadien uittreksels of afschriften van uw akte op te kunnen vragen.

Trouwen in het buitenland, wat nu?

Wat zijn de voorwaarden?

Trouwt u in het buitenland, dan is dit huwelijk in België geldig onder enkele voorwaarden:

  • • U voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen
  • • Het huwelijk is voltrokken volgens die normen die in dat land gebruikelijk zijn

Als u de Belgische nationaliteit heeft, dan worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht, ook als u in het buitenland verblijft. Heeft u niet de Belgische nationaliteit, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Nodige documenten

Wanneer u trouwt in het buitenland, heeft u in dat land bepaalde documenten nodig. Neem hiervoor contact op met de buitenlandse autoriteit om te weten te komen welke documenten u moet voorleggen. Vaak gaat dit om een geboorteakte en een identiteitsbewijs, maar in bepaalde landen moet u ook een bewijs van goed gedrag en zeden of een medisch attest kunnen voorleggen.

Buitenlandse huwelijksakte overschrijven in België

Het is niet verplicht om uw huwelijksakte over te schrijven naar de Belgische registers, maar wel aangeraden. Op die manier kan u achteraf nog makkelijk (en goedkoper) uittreksels of afschriften opvragen uit de akte. Om de buitenlandse huwelijksakte over te laten schrijven, moet u ze eerst laten erkennen.

Een overschrijving kan gebeuren op verschillende plaatsen:

  • • De gemeente van de laatste inschrijving van één van de echtgenoten
  • • De gemeente waar een bloedverwant tot de tweede graad van één van de echtgenoten ingeschreven is
  • • De gemeente van de geboorteplaats van één van de echtgenoten
  • • Als de drie bovenstaande opties niet lukken, kan u ook terecht in Brussel

Buitenlandse huwelijksakte laten erkennen

Om uw buitenlandse huwelijksakte te laten erkennen in België, moet deze aan enkele voorwaarden voldoen:

  • • De buitenlandse akte moet opgesteld zijn door de bevoegde autoriteit en moet de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is
  • • De buitenlandse akte moet gelegaliseerd zijn
  • • De akte moet vertaald zijn naar het Nederlands, Frans of Duits, afhankelijk van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven
  • • U moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren

Wat als u in het buitenland woont?

Woont u als Belg in het buitenland? Dan moet u na uw huwelijk uw burgerlijke staat laten wijzigen. Dit kan bij het Consulaat of Consulaat-generaal van België in de woonplaats waar u verblijft. Zij zullen er dan voor zorgen dat uw nieuwe burgerlijke staat wordt opgenomen in het Rijksregister.

Wat kost het om uw huwelijksakte te laten erkennen in België?

Het erkennen van uw buitenlandse huwelijksakte bestaat voornamelijk uit het legaliseren ervan. Dit komt neer op zo’n €20 per document. Mogelijks komen hier nog extra administratieve kosten bij kijken, afhankelijk van waar u uw akte laat erkennen.

Het overschrijven van uw buitenlandse huwelijksakte na de erkenning ervan is volledig gratis.

Hoelang duurt het om uw huwelijksakte te laten erkennen?

Hoelang de procedure exact duurt, is moeilijk te zeggen en hangt af van de verschillende stappen die ondernomen moeten worden. Het legaliseren van uw buitenlandse akte duurt hooguit 48 uur, waarna de akte nog overgeschreven en mogelijks vertaald moet worden. Hou er dus rekening mee dat de volledige procedure makkelijk een week tot enkele weken kan duren.

 Hoe valideert u uw huwelijk wanneer u trouwt in het buitenland?

Bij deze heeft u wat meer informatie voor als u graag in het buitenland zou willen trouwen. Het is in principe niet zo moeilijk, al zullen er iets meer formaliteiten bij komen kijken dan wanneer u in België wil trouwen.