FR NL
Commune-Gemeente > Formaliteiten > Hoe werkt de legalisatie van documenten in België?

Alles wat u moet weten over de legalisatie van documenten in België

Wilt u bepaalde documenten in het buitenland kunnen gebruiken, zoals een huwelijksakte of andere uittreksels uit het bevolkingsregister? Dan is het nodig om deze eerst te laten legaliseren in België. Ook voor buitenlandse documenten die u wilt gebruiken in België is dit nodig. Hoe het werkt en wat er nodig is, leest u hier.

Hoe werkt de legalisatie van documenten in België?

Wat is legalisatie?

Legalisatie is een procedure waarbij u officiële documenten bruikbaar laat maken om te gebruiken in andere landen dan het land van afgifte. Dit geeft de zekerheid aan autoriteiten in het ene land dat het document is afgeleverd conform de wetgeving van dat land. Of u een legalisatie nodig heeft, hangt af van meerdere elementen en wordt per document bekeken.

Hoe werkt de legalisatie?

Afhankelijk van de afkomst van de documenten (België of het buitenland), is er een andere procedure nodig om uw documenten te laten legaliseren.

Legalisatie van Belgische documenten

Wanneer u een Belgisch document wil laten legaliseren, kan u hiervoor naar het loket van de dienst burgerzaken van uw gemeente en vraagt u daar om een legalisatieproces. Er zijn weinig voorwaarden verbonden aan het proces, maar één ervan is dat het document moet opgesteld zijn in één van de volgende talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans of Portugees.

De medewerker van het loket zal uw gegevens noteren, waaronder uw e-mailadres. Op dit mailadres ontvangt u dan een uitnodiging tot betaling. Zodra de betaling rond is, ontvangt u het document met bijhorende legalisatie in uw mailbox.

Legalisatie van buitenlandse documenten voor België

Heeft u een document dat in het buitenland is afgeleverd en wil u het gebruiken in België? Dan moet dit eerst gelegaliseerd worden en daarna vertaald naar één van de drie landstalen. De legalisatie kan u laten uitvoeren bij de dienst Buitenlandse Zaken in het land waar het document afgeleverd is. De vertaling ervan gebeurt in België door een erkend vertaler. Voor meer informatie kan u ook altijd terecht bij een ambassade of consulaat.

Wie kan zijn documenten legaliseren?

Ledereen kan zijn of haar documenten legaliseren. Dit geldt ook voor buitenlandse documenten die u in België wilt laten legaliseren. Indien u iemand anders stuurt naar het loket voor de legalisering, is er geen volmacht nodig.

Er is wel één uitzondering. Als u de legalisatie vraagt van uw handtekening, moet u zelf aanwezig zijn op het loket.

Wat kost een legalisatie?

De prijs voor een legalisatie of apostille, komt neer op €20 per document.

Hoe snel gebeurt een legalisatie?

Bij een document van 4 bladzijden of minder, wordt uw aanvraag direct verwerkt. Is het document langer dan dat, dan is het de volgende werkdag of binnen 48 uur beschikbaar.

Waar moet u rekening mee houden?

Enkel originele documenten, afgeleverd door dezelfde overheid, kunnen gelegaliseerd worden. Legalisatie kan worden geweigerd voor valse, vervalste of gescande documenten. Deze worden dan ook in beslag genomen. In geval van twijfel over de echtheid kan er ook een onderzoek worden opgestart.

Hoe lang zijn gelegaliseerde documenten geldig?

Sommige openbare akten zijn slechts beperkt geldig. Dit gaat van 3 of 6 maanden tot een jaar of langer.

Wat is het verschil tussen een legalisatie en apostille?

De twee termen lijken heel erg op elkaar, maar zijn toch niet volledig hetzelfde. De legalisatie is enkel het proces om de documenten geschikt te maken voor het buitenland. Is deze procedure eenmaal doorlopen, dan ontvangt het document een apostille. Dit is een stempel of een sticker van de rechtbank. Hiermee wordt aangetoond dat de handtekening op het document geldig is en zo kan u het document ook in het buitenland gebruiken.

Heeft u documenten die u moet laten legaliseren om ze in het buitenland of juist in België te kunnen gebruiken? Dan weet u nu waar u terecht kan en welke procedure er gevolgd moet worden.

U kunt ook lezen:

- Een Belgische geboorteaangifte of akte aanvragen

- Een Belgische huwelijksakte aanvragen