FR NL
Commune-Gemeente > Register > Hoe kunt u een Belgische overlijdensakte aanvragen

Een Belgische overlijdensakte aanvragen

Het laatste waar u aan wil denken bij het overlijden van een dierbare, is de administratie. Toch zijn er helaas een aantal dingen die in gang gezet moeten worden na het overlijden van een persoon. Zo moet er bijvoorbeeld aangifte gedaan worden van het overlijden bij de gemeente waar een persoon overleden is. Maar voordat u aangifte kan doen, zal er eerst een overlijdensattest opgemaakt worden.

Wanneer iemand overlijdt, wordt altijd als eerste de huisarts of dokter van de wachtdienst gewaarschuwd. Deze zal het overlijden vervolgens vaststellen en het overlijdensattest opmaken en ondertekenen. Wanneer iemand in een ziekenhuis komt te overlijden zorgt het ziekenhuis voor het attest. Vervolgens kan met dit overlijdensattest aangifte gedaan worden bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de desbetreffende persoon overleden is.

Een Belgische overlijdensakte aanvragen

Aangifte doen van overlijden

De aangifte van overlijden zal zo snel mogelijk moeten plaatsvinden. Dit hoeft u als nabestaande niet zelf te doen, in de meeste gevallen zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte. Als u er zelf voor kiest om aangifte te doen heeft u een aantal documenten nodig. Naast het overlijdensattest zult u ook de identiteitskaart van de overledene, het trouwboekje en het rijbewijs, en de eventuele laatste wilsbeschikking van de overledene mee moeten brengen. Vergeet daarnaast ook uw eigen identiteitskaart niet. De burgerlijke stand van de gemeente stelt vervolgens de overlijdensakte op. Ook zal de woonplaats van de overledene hier over ingelicht worden wanneer hij of zij niet in zijn eigen woonplaats is overleden.

Hoe vraagt u een overlijdensakte aan in België?

Een akte van overlijden is het wettelijke bewijs van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Voordat een overledene vervoerd en begraven of gecremeerd kan worden moet deze akte opgesteld zijn, anders heeft de begrafenisondernemer wettelijk geen toestemming. De akte wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden en eventueel overgeschreven in de laatste woonplaats van de overledene.

Wanneer u later een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte nodig heeft, kunt u deze aanvragen bij het gemeentebestuur waar de akte van overlijden is ingeschreven. Dit kan zowel online als aan de balie aan het loket van de dienst Burgerzaken. Neem bij een persoonlijke aanvraag uw identiteitskaart mee. De aanvraag online kan met een elektronische identiteitskaart (eID) via het e-loket van uw gemeente. De aanvraag van een overlijdensakte is gratis en online direct beschikbaar. Wanneer u voor een aanvraag per post kiest dan ontvangt u het attest binnen 4 werkdagen thuis.

Wie mag een Belgische overlijdensakte aanvragen?

Niet iedereen kan zomaar een overlijdensakte aanvragen. Een overlijdensakte kan worden aangevraagd voor een familielid in rechte lijn, bijvoorbeeld uw echtgenoot, ouders, grootouders, uw kinderen en kleinkinderen. Vraagt u een overlijdensakte aan voor een andere persoon, dan wordt eerst gekeken of u hier recht op heeft.

Overlijdensattest aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u een overlijdensattest aanvragen? U kunt terecht bij de gemeente die het attest heeft opgesteld. De aanvraag kan online met de elektronische identiteitskaart (eID) via het e-loket van de desbetreffende gemeente. Heeft u geen online toegang? Dan kan u het attest ook per post aanvragen.

Heeft u een overlijdensakte nodig voor een land buiten de Europese Unie? Neem cntact op met het Loket Uittreksels, een digitaal ondertekende overlijdensakte wordt namelijk niet overal aanvaard.

Voor meer informatie kunt u terecht op belgium.be, de officiële website van de Belgische overheid.

Deze administratieve procedure in andere landen: