FR NL
Commune-Gemeente > Register > Echtscheiding en de echtscheidingsakte in België; hoe wat en waar

Een Belgische echtscheidingsakte aanvragen, hoe doet u dat?

Tijdens uw trouwdag zult u er vast niet aan denken; een echtscheiding. Toch is de kans dat dit gebeurt niet onmogelijk te noemen; België heeft namelijk een van de hoogste echtscheidingspercentages ter wereld. Zo scheidden er jaarlijks rond de 23.000 paren in ons land. Net als bij een huwelijk komt er ook bij een scheiding veel kijken, zowel op organisatorisch als administratief gebied.

Wanneer u en uw partner gaan scheiden dan moet hier melding van worden gedaan bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Zij stellen vervolgens een akte van echtscheiding op; het schriftelijk bewijs dat u bent gescheiden.

Een Belgische echtscheidingsakte aanvragen, hoe doet u dat?

U gaat scheiden, wat nu?

De wet kent twee vormen van echtscheiding: een echtscheiding door onderlinge toestemming en een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Bij de eerste vorm zijn u en uw partner het eens over de scheiding en de details over de familiare en materiële zaken. Dit is bij een onherstelbare ontwrichting niet het geval, hier vinden beide partners namelijk geen akkoord over de scheiding en zal een rechter aan de hand van bewijzen moeten vaststellen dat een huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Ook kan dit worden aangetoond doordat u als koppel meer dan zes maanden gescheiden van elkaar leeft, dit wordt een feitelijke scheiding genoemd.

In beide gevallen moet het huwelijk worden ontbonden door een vonnis van de rechtbank, dus ook wanneer beide partijen het direct met elkaar eens zijn. Na dit vonnis wordt de echtscheiding overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken is.

Hoe vraagt u een echtscheidingsakte in België aan?

U bent officieel gescheiden en uw echtscheidingsakte is geregistreerd bij de gemeente. Wanneer u deze akte wilt opvragen omdat u bijvoorbeeld opnieuw in het huwelijk wilt treden kunt u dus daar terecht. Naast uzelf en uw ex-partner kunnen ook uw eventuele huidige echtgenoot of wettelijk samenwonende een aanvraag doen. Ook uw wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, erfgenamen en bijzondere gemachtigden kunnen bij de gemeente terecht voor een aanvraag. Wanneer de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Waar kunt u terecht voor een echtscheidingsakte?

Een afschrift of een uittreksel kan worden aangevraagd bij het gemeentebestuur waar het huwelijk en vervolgens de echtscheiding plaatsvond. Voor een aanvraag kunt u persoonlijk naar het gemeentekantoor, maar er is ook de mogelijkheid voor een online aanvraag. Voor een online aanvraag gaat u naar het e-loket van uw gemeente of naar de attestenpagina van ‘Mijn Burgerprofiel’. Wanneer u er voor kiest om het document zelf op te halen dan moet u uw identiteitsbewijs meebrengen. Vraagt u een echtscheidingsakte voor iemand anders aan? Vergeet dan niet om ook een volmacht en een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee.

De aanvraag van een echtscheidingsakte is gratis en u ontvangt hem bij een online aanvraag direct. Bij een persoonlijke aanvraag wordt deze binnen 2 werkdagen naar u thuis opgestuurd of u kunt hem bij het gemeentekantoor afhalen.

Een Belgische echtscheidingsakte opvragen vanuit het buitenland

Voor de aanvraag van een echtscheidingsakte moet ook u ook vanuit het buitenland contact opnemen met de gemeente die de akte heeft opgemaakt. De aanvraag kan ook vanuit het buitenland online met de elektronische identiteitskaart (eID). Aanvraag kan via het e-loket van uw gemeente of via de attestenpagina van ‘Mijn Burgerprofiel’, u ontvangt de akte dan direct in uw mailbox. Heeft u geen eID of ‘Mijn Burgerprofiel’? Dan heeft u de optie om iemand te machtigen. De akte wordt dan binnen twee dagen naar u thuis gestuurd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van de regering.

Echtscheiding en de echtscheidingsakte in België; hoe wat en waar

Administrative procedures in other countries: