FR NL
Commune-Gemeente > Nationaliteit > Dubbele nationaliteit: kan u in België twee nationaliteiten hebben?

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

Dubbele nationaliteit in België: wat moet u weten?

Een persoon in België mag naast de Belgische nationaliteit ook nog een andere nationaliteit bezitten. Dit is een dubbele nationaliteit. De Belgische overheid beschouwt u wanneer u een dubbele nationaliteit heeft gewoon als Belg. Hieronder gaan we dieper in op het aanvragen van de dubbele nationaliteit en hoe u de Belgische nationaliteit kan verkrijgen of net opzeggen.

Dubbele nationaliteit in België

Hoe moet u de dubbele nationaliteit aanvragen?

Dankzij de wet op de dubbele nationaliteit behoudt u uw Belgische nationaliteit wanneer u de nationaliteit van een ander land verkrijgt. Of omgekeerd, wanneer u al een andere nationaliteit bezit en daarbovenop de Belgische nationaliteit verkrijgt. Met een dubbele nationaliteit bent u gewoon een Belg in de ogen van de Belgische overheid.

Er bestaan drie categorieën Belgen met de dubbele nationaliteit:

 • 1. Belgen die een andere nationaliteit van rechtswege bezitten: bijv. kinderen waarbij de ouders twee verschillende nationaliteiten hebben.
 • 2. Belgen die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkregen hebben: bijv. wanneer u emigreert en een nieuwe nationaliteit verkrijgt.
 • 3. Vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verkregen hebben: bijv. wanneer zij naar België geëmigreerd zijn en hun oorspronkelijke nationaliteit willen behouden.

Aan Belgische zijde vereist de dubbele nationaliteit geen formaliteiten. U hoeft dus geen actie te ondernemen, zoals bijvoorbeeld een verklaring af te leggen bij een gemeentelijke dienst of bij een diplomatieke post in het buitenland.

Welke nationaliteiten kunnen ook de Belgische nationaliteit hebben?

Een belangrijke voorwaarde om de dubbele nationaliteit te verkrijgen, is dat de wetgeving van het andere land dit ook toestaat. Om dit te controleren, neemt u best contact op met het betreffende consulaat.

De voordelen en nadelen van een dubbele nationaliteit

Het hebben van een dubbele nationaliteit heeft zijn voor- en nadelen.

Voordelen dubbele nationaliteit

 • • Het is gemakkelijker om te reizen binnen de landen waarvan u de nationaliteit bezit
 • • Het is gemakkelijker om u te vestigen in de landen waarvan u de nationaliteit bezit
 • • U kan stemmen in de landen waarvan u de nationaliteit bezit
 • • U bezit dezelfde rechten als de burgers van het land waarvan u de nationaliteit bezit

Nadelen dubbele nationaliteit

 • • Bij een enkele nationaliteit is het duidelijker wat uw rechten als burger precies zijn, er kan geen discussie ontstaan
 • • Soms is er conflicterende wetgeving tussen de verschillende landen waarvan u de nationaliteit bezit
 • • Er kunnen verschillen in dienstplicht zijn
 • • Er kunnen verschillen in kiesrecht zijn
 • • U valt onder verschillende belastingregimes, wat opnieuw voor onduidelijkheid kan zorgen

Hoe verkrijgt u de Belgische nationaliteit?

Enkel personen die op een wettelijke manier hun hoofdverblijfplaats in België hebben, kunnen de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan spreekt men over automatische toekenning. Bent u ouder dan 18 jaar? Dan spreekt men over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. Dit kan via de nationaliteitsverklaring die u indient bij uw gemeente. Of via de (uitzonderlijke) naturalisatie door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers.

U verkrijgt meer informatie over de exacte procedure voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit bij de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft.

Hoe afstand doen van de Belgische nationaliteit?

Het is mogelijk om de Belgische nationaliteit te verliezen. Dit kan op verschillende manieren:

 • • U doet vrijwillig afstand van de Belgische nationaliteit
 • • U wordt geadopteerd
 • • U verblijft langdurig in het buitenland
 • • Er is sprake van verlies door vervallenverklaring

Indien u ervoor kiest om vrijwillig afstand te doen van de Belgische nationaliteit, kan dit door een verklaring af te leggen op de gemeente. U moet hiervoor meerderjarig zijn. Daarnaast kan u enkel afstand doen van de Belgische nationaliteit als u een andere nationaliteit heeft, of een andere nationaliteit kan krijgen door de verklaring van afstand. De Belgische nationaliteit vervalt in dat geval pas zodra u de andere nationaliteit verkregen heeft.

Dubbele nationaliteit in België

Kortom, het is in België perfect mogelijk om de dubbele nationaliteit te bezitten. Hiervoor hoeft u in België geen formaliteiten in orde te brengen. Omdat het hebben van de dubbele nationaliteit zowel voor- als nadelen heeft, kan u ervoor kiezen om afstand te doen van uw Belgische nationaliteit. Daarvoor kan u terecht bij de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft.