FR NL
Commune-Gemeente > Register > Attest van gezinssamenstelling in België: wat is het?

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

Wat is een attest van gezinssamenstelling?

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister. Het document omvat alle personen die op hetzelfde adres wonen en vermeldt de familiebanden tussen de verschillende gezinsleden. Hieronder gaan we dieper in op waarom u een attest van gezinssamenstelling nodig kan hebben en hoe u het aanvraagt.

Wat is een attest van gezinssamenstelling?

Waarom heeft u het nodig?

Het kan mogelijk zijn dat u op een bepaald moment de samenstelling van uw gezin moet bewijzen. De belastingen, mutualiteit, overheid,… kunnen naar een attest van gezinssamenstelling vragen. Op dit document staan alle leden van het gezin vermeld, zoals bekend op het moment van de aanvraag. Hiermee kan u bijvoorbeeld aantonen dat u met iemand samenwoont op hetzelfde adres.

Wie kan een attest van gezinssamenstelling aanvragen?

U kan een attest van gezinssamenstelling aanvragen:

  • • Voor uzelf
  • • Als wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld als ouder voor uw kind)
  • • Als bijzondere gemachtigde (bijvoorbeeld als notaris of advocaat)
  • • Als derde als de afgifte van het attest is voorgeschreven door of krachtens de wet (bijvoorbeeld als publieke of private instelling)
  • • Als derde persoon op voorwaarde dat u in het bezit bent van een volmacht en de identiteitskaart of een kopie ervan van de aanvrager

Aanvragen attest van gezinssamenstelling

U kan een attest van gezinssamenstelling online aanvragen. Dit kan bij:

Het is eenvoudig om online het attest van gezinssamenstelling te raadplegen, downloaden en afdrukken. De makkelijkste manier om u online aan te melden is via een eID en aangesloten kaartlezer.

Het attest liever niet online aanvragen? Een attest van gezinssamenstelling kan u ook persoonlijk opvragen bij de gemeente waar u woont. Dit kan door langs te gaan bij de dienst Burgerzaken. U ontvangt dan meteen het document dat u nodig heeft.

Wat heeft u nodig?

Om een attest van gezinssamenstelling voor uzelf aan te vragen, heeft u nodig:

  • • Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning

Wil u het attest voor iemand anders aanvragen? Dan heeft u nodig:

  • • Een volmacht van de betrokkene waaruit blijkt dat u in zijn naam het attest van gezinssamenstelling mag aanvragen
  • • Zijn identiteitskaart of een kopie ervan
  • • Uw eigen identiteitskaart

Moet een attest van gezinssamenstelling worden gelegaliseerd?

In de meeste gevallen moet een attest van gezinssamenstelling niet worden gelegaliseerd omdat dit document al wordt afgegeven door een officiële instantie.

Bent u echter van plan om het attest van gezinssamenstelling in het buitenland te gebruiken? Dan kan het gebeuren dat legalisatie vereist is. Hierbij wordt een handtekening, stempel of zegel op het document geauthentiseerd door de bevoegde instantie om de echtheid van het document te bevestigen. Om te bepalen of voor een bepaald land legalisatie is vereist, neemt u best contact op met de ambassade of het consulaat van dat land.

Kostprijs en levertijd

Een attest van gezinssamenstelling is gratis.Als u het attest van gezinssamenstelling in België wil gebruiken, ontvangt u het document onmiddellijk.

Wil u het document laten legaliseren om in het buitenland (buiten de Europese Unie) te gebruiken? Dan is het tarief 20 euro. Voor het buitenland (buiten de Europese Unie) is de levertijd van het document ongeveer 5 werkdagen. De gemeente moet in dat geval de aanvraag voor legalisatie bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken indienen.

Attest van gezinssamenstelling in België

Kortom, een attest van gezinssamenstelling is een document dat informatie geeft over de samenstelling van uw gezin. Hieruit valt af te leiden met wie u samenwoont en wat de familiebanden met deze personen zijn.

Omdat het attest van gezinssamenstelling een uittreksel uit het bevolkingsregister is kan u het eenvoudig online raadplegen, downloaden en afdrukken via het e-loket van uw gemeente, My Dossier Belgium en Mijn Burgerprofiel. U kan ook langsgaan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar u woont en het attest daar opvragen.

De aanvraag van het document is gratis. Voor meer informatie over het attest van gezinssamenstelling kan u uw gemeente contacteren.