FR NL
Commune-Gemeente > reizen > Een visum voor België aanvragen

Hoe een visum voor België aanvragen?

Verblijft u binnenkort een tijdje in België en heeft u een visum nodig? Er zijn twee soorten visa. Welke u moet aanvragen, hangt af van de reden en de duur van uw verblijf. Lees hier hoe u er een kan aanvragen, wat ervoor nodig is en hoe lang u kan blijven.

Hoe een visum voor België aanvragen?

Wat is een visum?

Een visum is een officiële toestemming afgegeven door een land, om erbinnen te mogen reizen en in het land te mogen verblijven. Op deze manier kan dat land controle uitoefenen op wie het land binnenkomt en hoe lang ze mogen blijven.

Welke visa kan je verkrijgen in België?

In België bestaan er verschillende soorten visa, maar over het algemeen kunnen we ze in twee groepen indelen:

  • • Een visum voor kort verblijf: een verblijf minder dan 90 dagen, dus bijvoorbeeld voor een vakantie, om familie te bezoeken, voor een stage,…
  • • Een visum voor lang verblijf: een verblijf meer dan 90 dagen, bijvoorbeeld om te huwen in België of om hier te komen werken

Wie moet er een visum aanvragen?

Een visum is vaak pas nodig wanneer u naar België komt van buiten de EU. Neem contact op met de Belgische ambassade of consulaat bij u in de buurt om zeker te zijn of u een visum moet aanvragen voor uw vertrek.

Wat heeft u nodig?

De documenten die u nodig heeft om uw visum aan te vragen, zijn afhankelijk van de volgende factoren:

  • • Uw nationaliteit
  • • De duur van uw verblijf in België
  • • Het doel van uw verblijf in België

Hoe verloopt de procedure?

Wanneer u van plan bent naar België te reizen, zal u eerst uw visum moeten aanvragen bij de Belgisch ambassade of consulaat in uw woonplaats. In sommige landen geeft België geen visa af, maar wordt het vertegenwoordigd door een ander Schengenland dat in zijn naam visumaanvragen voor een kort verblijf in België (maximaal 90 dagen) behandelt. De lijst met die landen kan u hier vinden.

Mocht er geen Belgische ambassade of consulaat zijn in het land waar u woont, dan kan u contact opnemen met de Belgische ambassade of consulaat dat voor dat land verantwoordelijk is.

U dient een afspraak te maken bij de ambassade of het consulaat en uit te leggen wat u van plan bent te gaan doen in België en voor hoe lang. Zij zullen dan uw aanvraag behandelen en u wel of geen visum toekennen.

Wat kost het?

Vraagt u een visum aan voor kort verblijf, dan komt dit op lon reizigers tussen 6 en 12 jaar en op € 80 voor reizigers ouder dan 12 jaar. Een visum voor lang verblijf kost € 180.

Indien uw visum wordt gewijgerd, zal de kost niet worden terugbetaald.

Wat na de aanvraag?

Afhankelijk van de procedure die er moeten worden gevolgd, zal uw visum binnen enkele werkdagen klaarliggen. Moeten er veel partijen bij betrokken worden, dan kan dit langer duren. We raden aan uw aanvraag minstens 4 weken voor vertrek in te dienen.

Indien uw visumaanvraag niet is goedgekeurd, kan u beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. U kan ook, rekening houdend met de rede van weigering, een nieuwe aanvraag indienen.

Is uw visum verlopen? Dan kan u bij uw gemeente een verlenging aanvragen. Zij zullen u dan verder verwijzen naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Elke zaak wordt apart bekeken en goed- of afgekeurd.

Een visum voor België aanvragen

U kunt ook lezen:

- Hoe krijg ik een Belgisch paspoort?

- Een Belgisch paspoort aanvragen in het buitenland