FR NL
Commune-Gemeente > Formaliteiten > Hoe kan u uw strafblad wissen in België?

Automatische wissing en eerherstel van uw strafblad in België

Heeft u een overtreding begaan waarvoor u een veroordeling heeft opgelopen? Dan komen die veroordeling samen met de straf op uw strafblad te staan. Niet zo handig wanneer u bijvoorbeeld een attest van goed gedrag en zeden moet kunnen voorleggen voor uw werk of studie. Hoe kan u ervoor zorgen dat uw strafblad terug blanco is?

Hoe kan u uw strafblad wissen in België?

Automatische uitwissing

Niet alle veroordelingen blijven eeuwig op uw strafblad staan. Alle veroordelingen tot een politiestraf worden na 3 jaar automatisch gewist. Dit is kosteloos en u hoeft hiervoor niets te doen.

Wat valt er allemaal onder een politiestraf?

Een politiestraf is een lichtere straf en bevat de volgende mogelijkheden:

  • • Een geldboete van 1 tot 25 euro
  • • Een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen
  • • Een werkstraf van 20 tot 45 uur

Enkel veroordelingen van de strafrechtbank komen op uw strafblad te staan. Verkeersinbreuken, huurgeschillen, faillissementen of andere zaken vindt u hier dus niet op terug.

Herstel in eer en rechten

Voor alle straffen die niet automatisch worden gewist na 3 jaar, bestaat er een procedure om deze toch te kunnen wissen. Dit heet herstel in eer en rechten.

Wat is herstel in eer en rechten?

Herstel in eer en rechten is een maatregel waardoor de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt. Hierbij wordt de veroordeling ook niet meer vermeld in het strafregister en kan de veroordeling niet meer als basis dienen voor herhaling in geval van nieuwe veroordelingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om een herstel in eer en rechten aan te kunnen vragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • U moet de straf die u is opgelegd, hebben ondergaan. Dat houdt in het betalen van een geldboete, het ondergaan van een werkstraf, het uitzitten van een gevangenisstraf, etc.
  • • U mag de afgelopen 10 jaar nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben ondergaan.
  • U moet een proeftermijn ondergaan van 3 tot 10 jaar. Dit is afhankelijk van de straf en feiten die u heeft gepleegd.

Hoe verloopt de aanvraag?

Voor uw aanvraag moet u naar de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont of verblijft. U doet uw aanvraag in de vorm van een brief met een duidelijke motivatie voor uw verzoek. In de brief moet zeker het volgende staan:

  • • De veroordeling(en) waarvoor u het eerherstel aanvraagt
  • • De plaatsen waar u gedurende de proeftijd hebt verbleven

Bij het ontvangen van uw brief, zal deze eerst aan een controle onderworpen worden, waarna het dossier wordt overgemaakt naar de procureur-generaal. Die zal uw dossier dan voorleggen aan de kamer van inbeschuldigingsinstelling. Die zal over uw vraag oordelen. Hoe lang dit duurt, hangt af van uw dossier, het aantal veroordelingen en de graad van de feiten, maar het kan wel makkelijk een jaar duren.

Verblijft u in het buitenland? Dan kan u terecht bij de procureur des Konings van Brussel.

Kosten van eerherstel

Aan een aanvraag voor herstel van eer en rechten hangen redelijk wat kosten vast en die zijn allemaal voor degene die de aanvraag doet. Hoeveel het kost, hangt af van de erelonen en kosten voor advocaten en juridisch personeel. U kan hier vooraf wel duidelijke afspraken over maken om toch een inzicht te hebben in wat het u zal kosten.

Strafblad wissen en eerherstel in België

Heeft u veroordelingen die u graag uit het register ziet verdwijnen? Volg dan bovenstaande stappen en schakel uw advocaat in als u niet weet hoe u de aanvraag moet doen.

U kunt ook lezen:

- Hoe Belg worden door naturalisatie?

- Hoe werkt de legalisatie van documenten in België?