FR NL
Commune-Gemeente > Formaliteiten > Hoe kan ik een uittreksel uit het strafregister krijgen in België?

Hoe kunt u een kopie van een strafregister aanvragen?

Heeft u een uittreksel nodig van het strafregister voor uw werk, opleiding of iets anders? Dan kan u dat tegenwoordig zeer makkelijk online aanvragen. Nog geen idee wat hiermee bedoeld wordt? We leggen het u graag uit!

Uittreksel strafregister aanvragen

Wat is een uittreksel van het strafregister?

Het uittreksel van het strafregister, oftewel attest van goed gedrag en zeden, bevat al je persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Dit kan gaan van geldboeten tot gevangenisstraffen en meer.

Er worden doorgaans drie verschillende modellen gebruikt van de uittreksels, die elk voor een verschillende aanvraag dienen.

  • Model 595 is het basismodel. Die wordt gebruikt als er geen model 596-1 of 596-2 nodig is bij bijvoorbeeld activiteiten waar geen wettelijke voorwaarden aan vasthangen.
  • Model 596-1 is het uittreksel dat u nodig heeft voor alle beroepen of activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgelegd in de wet. Denk hierbij aan een drankvergunning, wapenvergunning, als taxichauffeur, voor het uitoefenen van vastgoedactiviteiten,…
  • Model 596-2 is het uittreksel dat u nodig heeft voor alle activiteiten met jongeren en kinderen. Denk hierbij aan opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening van kinderen, kinderbescherming, maar ook voor animatie en begeleiding van minderjarigen.

Hoe het uittreksel aanvragen?

Afhankelijk van enkele voorwaarden, zal u uw uittreksel op een andere manier moeten aanvragen.

Stel u bent ingeschreven in een Belgische gemeente, dan kan u bij die gemeente zelf uw uittreksel aanvragen. Het maakt hiervoor niet uit of u het uittreksel in België of in het buitenland wil gaan gebruiken.

U print eenvoudig het formulier wat u dan laat invullen door de persoon die het uittreksel nodig heeft. Dit kan uw werkgever zijn, maar ook de vereniging waarbij u wilt aansluiten bijvoorbeeld.

Wanneer u niet bent ingeschreven in een Belgische gemeente of zelfs ambtshalve bent uitgeschreven, kan u uw aanvraag doen bij de dienst Centraal Strafregister. Dit geldt ook voor rechtspersonen en diplomaten.

U kan online eenvoudig het contactformulier invullen, een brief of e-mail sturen of persoonlijk naar het loket in Brussel komen. Zorg altijd voor een kopie van uw identiteitskaart of paspoort zodat ze u zo snel mogelijk kunnen helpen.

Afgifte, kosten en geldigheid van het uittreksel

Voor online aanvragen van uittreksels van model 595 of 596-1 zal u direct het uittreksel in uw mailbox kunnen ontvangen. Voor uittreksels van model 596-2 zal dit iets langer duren omdat hier de tussenkomst van een werknemer vereist is.

Gaat u zelf naar het loket? Dan krijgt u binnen enkele werkdagen bericht dat u uw uittreksel kan komen afhalen.

Je hoeft niks te betalen voor het opvragen van je uittreksel en het blijft twee maanden geldig. Uiteraard enkel voor de activiteit waar je hem voor hebt aangevraagd.

Een uittreksel van het strafregister bekomen, vraagt dus niet veel werk. Binnen enkele dagen kan u het al voorleggen aan uw werkgever, organisatie of vereniging.