FR NL
Commune-Gemeente > reizen > Feestdagen in België in 2023

Een overzicht van de Belgische feestdagen in 2023

Wie in België woont en werkt, kent best de wettelijke feestdagen vanbuiten. Dit kleine land namelijk telt tien wettelijke feestdagen. Het is uiteraard handig om te weten wanneer deze vallen. Enerzijds omdat u dan niet hoeft te werken, maar anderzijds ook omdat de meeste winkels op die dagen gesloten zijn. Hou ook zeker rekening met de brugdagen die we hieronder vermelden, want dan kan u uw verlof hierrond plannen om er maximaal gebruik van te maken.

Wettelijke feestdagen die in het weekend vallen, mogen op een ander moment opgenomen worden. U kan dit regelen met uw werkgever.

Wanneer vallen Belgische feestdagen in 2023?

Welke types feestdagen zijn er?

We onderscheiden wettelijke, algemene en nationale feestdagen. Bij wettelijke feestdagen heeft u recht op betaald verlof. Het is dus de bedoeling dat er niet gewerkt wordt op deze dagen, tenzij dit anders staat uitgeschreven in uw arbeidsovereenkomst.

Algemene feestdagen, zoals Carnaval en Sinterklaas, worden uiteraard wel gevierd, maar bieden helaas geen mogelijkheid tot betaald verlof.

Nationale en regionale feestdagen in België

Feestdag Datum Wat wordt er gevierd
Nieuwjaarsdag Zondag 1 januari Viering van de eerste dag van het jaar
Pasen Zondag 9 april Christelijke feestdag waarop de verrijzing van Christus uit de dood wordt gevierd
Paasmaandag Maandag 10 april De maandag na Pasen
Dag van de Arbeid Maandag 1 mei Viering van de arbeidersbeweging
O.L.H. Hemelvaart Donderdag 18 mei Christelijke feestdag waarop we herdenken dat Christus is opgevaren naar God
Pinksteren Zondag 28 Mei Maandag na Pinksteren
Nationale feestdag Vrijdag 21 juli Viering van de onafhankelijkheid van België
O.L.V. Hemelvaart Dinsdag 15 augustus Christelijke feestdag waarop we herdenken dat Maria in de hemeld wordt opgenomen
Allerheiligen Woensdag 1 november Christelijke feestdag waarop we de heiligen en martelaren herdenken
Wapenstilstand Zaterdag 11 november Viering van het einde van de Eerste Wereldoorlog
Eerste Kerstdag Maandag 25 december Christelijke feestdag voor de geboorte van Christus

Er is nog een extra wettelijke feestdag, maar die geldt alleen voor overheidsdiensten en dat is Koningsfeest. Dit valt in 2023 op dinsdag 15 november.

In België zijn er ook enkele regionale feestdagen die als extra vrije dag worden toegekend aan bepaalde sectoren:

  • Vlaanderen: 11 juli
  • • Franse Gemeenschap: 27 september
  • • Duitse Gemeenschap: 15 november

Het is afhankelijk van het paritair comité waarin u werkt of u een betaalde verlofdag krijgt of niet. Deze verlofdagen komen vooral voor in de schoonmaak, verzekeringswezen, banken en meer.

Wat zijn brugdagen?

Een brugdag is de dag tussen een feestdag en een weekenddag. Sommige bedrijven of zelfs scholen kiezen ervoor om op brugdagen collectief verlof te nemen. Het is fijn om een extra lang weekend te hebben, maar wist u dat u als werknemer niet verplicht bent om hierop in te gaan? Vaak worden hiervoor de vervangingsdagen gebruikt voor wettelijke feestdagen die in het weekend vallen.

Welke brugdagen zijn er in 2023?

In 2023 zijn er enkele feestdagen die op een goed moment vallen om een brugdag erbij te nemen:

  • • O.L.H. Hemelvaart op donderdag 18 mei
  • • O.L.V. Hemelvaart op dinsdag 15 augustus

Helaas zijn het er niet zoveel als andere jaren, maar dat mag u niet tegenhouden om uw verlof daarop aan te passen.

Wat als een feestdag in het weekend valt?

U heeft als werkneme garantie op betaald verlof tijdens 10 wettelijke feestdagen. Alle feestdagen die op een zondag of een inactiviteitsdag in de onderneming vallen, worden dus gerecupereerd. Een vervangingsdag kan worden ingepland op een activiteitsdag in de onderneming. Als werknemer krijgt u die dag betaald verlof, zoals u zou krijgen op een gewone feestdag.

Welke feestdagen vallen in 2023 in het weekend?

In 2023 vallen er slechts enkele wettelijke feestdagen in het weekend, waarvoor u een andere dag verlof kan nemen:

  • • Zondag 1 januari – Nieuwjaarsdag
  • • Zaterdag 11 november

Als u denkt, wat met Pasen en Pinksteren? Die feestdagen vallen inderdaad op zondag, maar daar krijgt u reeds de maandag erna verlof voor.

Geniet van de feestdagen in België

Bij deze weet u iets meer over de feestdagen in België en waar u als werknemer recht op heeft. U kan zo op voorhand al uw verlof van 2023 optimaal inplannen om zoveel mogelijk dagen te kunnen genieten.