FR NL
Commune-Gemeente > Identificatie > Hoe vraagt u een vreemdelingenkaart aan?

Wat is de Belgische vreemdelingenkaart?

U woont als niet-Belg in België en u wilt een vreemdelingenkaart aanvragen, hoe gaat dit in zijn werk? De elektronische vreemdelingenkaart vervangt sinds 2008 de papieren verblijfsvergunning voor zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Het doel hiervan is om ook niet-Belgen toegang tot de toepassingen van e-government te geven. Met de elektronische vreemdelingenkaart kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

De elektronische vreemdelingenkaart is een bewijs dat u als niet-Belg correct bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, maar is geen identiteitskaart. Naast de vreemdelingenkaart moeten zowel EU- als niet EU-onderdanen altijd een geldige identiteitskaart of paspoort bij zich dragen.

 Een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen, hoe doet u dat?

Hoe vraagt u een vreemdelingenkaart aan?

De vreemdelingenkaart kan door zowel EU-burgers als niet-EU-burgers aangevraagd worden, de minimale leeftijd hiervoor is 12 jaar. Er bestaan 14 verschillende vreemdelingenkaarten, welke kaart u aan kan vragen is afhankelijk van uw verblijfsvergunning.

De elektronische vreemdelingenkaart kan bij de vreemdelingen balie van de gemeente aangevraagd worden, hiervoor moet u wel een afspraak maken. De aanvraag kan alleen persoonlijk, omdat er bij de registratie ook vingerafdrukken afgenomen worden. Dit geldt ook voor het afhalen van de kaart, ook dit kan alleen persoonlijk.

Vreemdelingen jonger dan 12 jaar

Helaas is het op het moment nog niet mogelijk om voor vreemdelingen die jonger dan 12 jaar zijn een elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen. Wanneer zij wettelijk in België verblijven ontvangen ze een identiteitsbewijs waarvan het model is vastgelegd door het koninklijk besluit van 10 december 1996. De Dienst Vreemdelingenzaken werkt momenteel aan de modernisering van de vreemdelingenkaarten voor vreemdelingen jonger dan twaalf jaar.

Verschillende vreemdelingenkaarten

Er bestaan 14 verschillende vreemdelingenkaarten:

 • A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • K kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • L kaart: verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene
 • EU kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • EU+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • I kaart: verblijfskaart voor ‘Intra-Corporate Transferees’
 • J kaart: verblijfskaart voor mobiele ‘Intra-Corporate Transferees’ in het kader van lange termijn mobiliteit
 • M kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • M kaart met vermelding duurzaam verblijf: duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • N kaart: kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Een vreemdelingenkaart aanvragen; wat brengt u mee?

Naar de afspraak bij het gemeentekantoor moet u allereerst uw huidige verblijfskaart meebrengen. Daarnaast een recente kleurenpasfoto van maximaal 6 maanden oud die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's. Na drie weken ontvangt u pin- en pukcodes waarmee u de elektronische vreemdelingenkaart op kunt halen. Neem dan de brief met uw pincode en pukcode mee en uw identiteitsbewijs. De elektronische vreemdelingenkaarten hebben meestal een geldigheid van 5 jaar, met uitzondering van de A-kaart, deze heeft een beperkte geldigheid van maar 1 of 2 jaar. Er bestaat een kaart die langer geldig is, de F+-kaart. Dit model is sinds 2021 10 jaar geldig.

De kosten van een vreemdelingenkaart

De kosten van de elektronische vreemdelingenkaart verschillen per kaart. De EU , F , M , N vreemdelingenkaarten kosten € 16,70, de A, B, K , H , L zijn iets duurder en kosten € 17,20.

EU-burgers VS niet EU-burgers

Er bestaat een verschil tussen de vreemdelingenkaarten van EU-burgers en niet EU-burgers. De kaarten van burgers van de Europese Unie worden volgens een nationale lay-out afgegeven. Deze layout is niet hetzelfde voor burgers van zogenaamde derde-landen, dit is om namaak en vervalsing tegen te gaan. Voor nadere informatie raden wij u aan de officiële website van de regering te bezoeken.