FR NL
Commune-Gemeente > Formaliteiten > Attest van erfopvolging: wat moet u weten?

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

Attest van erfopvolging: wat is het en wanneer heeft u het nodig?

Als iemand sterft, blokkeert de bank de rekeningen en kluizen van de overledene. Zodra er duidelijkheid is over de identiteit van de rechtsopvolgers, zal de bank deze terug deblokkeren. Om de identiteit te bewijzen, zullen de rechtsopvolgers een attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging moeten voorleggen. Hieronder gaan we dieper in op het verschil tussen deze twee documenten, waarom u ze precies nodig heeft en hoe u ze aanvraagt.


Attest van erfopvolging: wat is het en wanneer heeft u het nodig?

Verschil attest en akte van erfopvolging

Een attest van erfopvolging en akte van erfopvolging zijn twee documenten die de wettelijke erfgenamen vermelden en die de aansprakelijkheid op de nalatenschap van een overledene vaststellen.

Een attest van erfopvolging is een verklaring die kan worden afgeleverd door een notaris of een bevoegde ambtenaar, terwijl een akte van erfopvolging een notariële akte is die door een notaris wordt opgesteld. Voor formele juridische doeleinden is in de meeste gevallen een akte van erfopvolging nodig. Voor administratieve doeleinden, zoals het deblokkeren en openen van een bankrekening, is een attest van erfopvolging voldoende.


Wanneer heeft u een attest van erfopvolging nodig?

Een attest van erfopvolging bevestigt het overlijden van een bepaalde persoon en stelt vast wie recht heeft op de nalatenschap. In het document staat de identiteit van de erfgenamen.

Bij een sterfgeval blokkeert de bank de rekening en kluis van de overledene. Zodra duidelijk is wie de rechtsopvolgers zijn, kunnen deze gedeblokkeerd worden. Hiervoor heeft u als erfgenaam een akte of attest van erfopvolging nodig.


Wat is een erfgenaam?

Een erfgerechtigde is iemand die recht heeft op een erfenis of nalatenschap na het overlijden van iemand anders. Dit recht kan voortkomen uit:


  • De wet: bijvoorbeeld bij toepassing van het erfrecht

  • De wil van de erflater: bijvoorbeeld omdat dit zo in het testament staat.


Zodra u als erfgerechtigde de nalatenschap aanvaardt, wordt u een erfgenaam.


Testament opsporen

Bij het regelen van de nalatenschap zal de notaris nagaan of er een testament werd opgesteld. Dit kan opgevraagd worden op het registratiekantoor en op het Centraal Register voor Testamenten. Een notarieel testament kan op die manier ontzettend snel worden opgespoord.

Een eigenhandig geschreven testament is vaak moeilijker terug te vinden. Hoe makkelijk het is om het op te sporen, hangt af van verschillende factoren:


  • Registratie: Als het eigenhandig geschreven testament geregistreerd is bij de notaris of bij het Centraal Register voor Testamenten wordt het testament snel teruggevonden.

  • Mededeling aan nabestaanden: Als een van de nabestaanden weet dat er een eigenhandig geschreven testament is opgesteld en waar dit wordt bewaard, kan het testament vrij makkelijk worden opgespoord.

  • Huiszoeking: In sommige gevallen kan er een huiszoeking plaatsvinden om te controleren of er een eigenhandig geschreven testament is.

Wordt er geen testament gevonden terwijl u vermoedt dat er wel een is? Dan kan u een advocaat of notaris raadplegen. Zo kan u juridische stappen zetten om het testament op te sporen of de nalatenschap te beheren volgens de juiste wettelijke procedures.


Aanvragen attest van erfopvolging

Had de overledene geen testament, huwelijkscontract, schenking tussen echtgenoten of andere vorm van successieplanning? En zijn er geen minderjarige erfgenamen? Dan volstaat een attest van erfopvolging.

U kan dit gratis aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Dit kan online via de rubriek ‘Mijn interacties’ op MyMinfin.

Of u kan bellen naar het nummer 02 572 57 57 om een papieren aanvraagformulier te ontvangen. Houd alvast uw identiteitskaart en het rijksregisternummer van de overledene bij de hand.


Aanvragen akte van erfopvolging

Was er een bepaalde vorm van successieplanning? Of had de overledene minderjarige kinderen? Dan zal een akte van erfopvolging nodig zijn. De notaris zal namelijk opzoekingen moeten verrichten zodat er duidelijkheid ontstaat over de erfgenamen. Sinds 1 januari 2023 geldt er een vast ereloon van 195 euro voor een akte van erfopvolging bij de notaris. Dit ereloon wordt met 125 euro verhoogd per aanwezig onroerend goed.

U kan een akte van erfopvolging waarmee u de onroerende goederen die u heeft geërfd, kan verkopen of schenken ook gratis aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Financiën:


Deze aanvraag is gratis op voorwaarde dat het overlijden na 1 april 2023 plaatsvond en de akte binnen 6 maanden na overlijden wordt opgesteld en ondertekend.

Wordt de akte later dan 6 maanden na overlijden opgesteld of ondertekend? Dan kost dit 240 euro voor hypothecaire retributie en 50 euro voor registratierecht. Er kunnen ook nog kosten bijkomen voor de registratie van bijlagen.


Attest van erfopvolging in België

Kortom, u heeft een attest of akte van erfopvolging nodig om de rekening van een overledene te laten deblokkeren. Een attest of akte van erfopvolging kan u aanvragen via de Federale Overheidsdienst Financiën, of u kan deze documenten laten opstellen bij de notaris. Heeft u vragen omtrent een attest of akte van erfopvolging? Dan kan u contact opnemen met de contactdienst van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 572 57 57.