FR NL
Commune-Gemeente > Woning-en-verblijf > Uw adres veranderen in België

Adreswijziging

Bent u van plan binnenkort te verhuizen? Dan moet u binnen de 8 dagen na verhuis uw nieuwe adres doorgeven bij de gemeente. Het gaat hier om uw domicilieadres. Hoe u deze wijziging precies doorgeeft en wat hierbij komt kijken, bespreken we graag voor u in dit artikel.

 Uw adres veranderen in België

Wat moet u doen wanneer u verhuist?

Wanneer u gaat verhuizen, is het belangrijk om uw nieuwe adres aan te geven bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kan dit pas doen eenmaal u op het nieuwe adres woont. Daarna heeft u 8 dagen om dit aan te geven bij de gemeente.

Het is belangrijk om dit te doen, want dan verandert ook het adres op uw e-ID en in het rijksregister. Zo weten overheidsinstanties u op de juiste plaats te bereiken.

Wie kan er aangifte doen?

In principe kan iedereen die 18 jaar of ouder is aangifte doen. Voor één gezin hoeft er ook maar één persoon de aangifte te doen.

Hoe verloopt de aangifte?

U kan op twee manieren aangifte doen van uw adreswijziging:

 • Via de online omgeving van uw gemeente. Hiervoor heeft u uw identiteitskaart nodig.
 • Via de post. U vermeldt dan in de brief de naam, geboortedatum en beroep van de personen die verhuizen alsook het nieuwe adres en een telefoonnummer. U geeft ook best aan wanneer u beschikbaar bent voor de vaststelling van uw woonst.

Zodra uw aangifte ontvangen is, wordt deze doorgespeeld naar de politie. Zij sturen dan een buurtinspecteur langs om te controleren dat iedereen die u vermeld heeft wel degelijk op het adres woont. Het kan wel enkele weken duren voordat de politieagent bij u langskomt, afhankelijk van hoe druk ze het hebben.

Officiële inschrijving

Na de controle van de buurtinspecteur wordt u door de Dienst Burgerzaken ingeschreven op uw nieuwe adres. Vervolgens krijgt u een uitnodiging om langs te gaan bij de gemeente. Zij zullen dan het adres wijzigen op uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning. Dit is in slechts enkele minuten geregeld en hier hoeft u dus niet lang op te wachten.

U moet hiervoor wel de pincode van uw identiteitskaart weten en uiteraard uw kaart bij hebben. Kids ID’s kunnen ook aangepast worden op dezelfde manier.

Wat kost een adreswijziging?

Een adreswijziging is volledig gratis.

Instanties verwittigen van uw verhuis

Wanneer uw adres verandert, is het belangrijk om alle instanties op de hoogte te brengen hiervan. Zodra uw adreswijziging officieel is, zal dit ook centraal worden aangepast in het rijksregister. Hiermee worden volgende instellingen automatisch ook op de hoogte gebracht:

 • • De sociale zekerheid
 • • Uw kinderbijslagfonds
 • • Uw ziekenfonds
 • • Het OCMW
 • • De arbeidsongevallenverzekeraars
 • • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • • Kind en Gezin
 • • De VDAB en ACTIRIS

Er zijn nog een aantal instanties die niet automatisch bericht krijgen. De volgende zal u zelf moeten verwittigen:

 • • De VDAB en ACTIRIS (als u werkzoekende bent)
 • • Uw werkgever
 • • Uw uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
 • • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
 • • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider
 • • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • • Verenigingen waarvan u lid bent
 • • Firma's waar u een klantenkaart bij heeft

Uw adres wijzigen in België

Verhuist u binnen België? Dan is het zeer gemakkelijk om uw adres te wijzigen. Online kan u het meeste regelen en daarna is het wachten tot de wijkagent langskomt om uw woonst vast te stellen. Uw adres wordt daarna centraal gewijzigd, waardoor vele belangrijke instanties ook meteen op de hoogte zijn.