FR NL
Commune-Gemeente > Register > Attest geen huwelijksbeletsel aanvragen

Buitenlands huwelijk? Vraag uw AGHB aan

Bent u van plan om een buitenlands huwelijk te voltrekken met een Belg? Dan heeft u waarschijnlijk een attest geen huwelijksbeletsel nodig. Dit is een document om schijnhuwelijken tegen te gaan en gezinshereniging in België mogelijk te maken. In dit artikel leggen we u uit hoe u het attest aanvraagt en wat u hiervoor nodig heeft.

Wat is een attest geen huwelijksbeletsel (AGHB)?

Wat is een attest geen huwelijksbeletsel (AGHB)?

Een attest geen huwelijksbeletsel is een document waarin staat dat de betrokken persoon vrijgezel is en zowel de leeftijd als de mogelijkheid heeft om te kunnen trouwen. Het attest moet door de toekomstige Belgische echtgenoot afgeleverd worden bij de gemeente of de Belgische ambassade of consulaat in het buitenland.

Zonder het attest, kan uw buitenlandse huwelijk mogelijk niet als geldig worden verklaard eenmaal u terug in België bent.

Wie kan er een attest geen huwelijksbeletsel aanvragen?

Iedereen die als Belg wil trouwen in het buitenland, kan dit attest aanvragen. Het is afhankelijk van land tot land of u het attest verplicht moet voorleggen. Om als buitenlander met een Belg te kunnen trouwen, moet u dit ook voorleggen.

Hoe kan u het attest aanvragen?

U kan het attest eenvoudig aanvragen bij een Belgisch beroepsconsulaat dat bevoegd is voor het land waar u wil trouwen. U moet enkel een formulier invullen en terug indienen bij het consulaat. U moet ook een kopie toevoegen van uw identiteitskaart en die van uw verloofde, alsook een recent bewijs van woonst.

Wat kost een attest geen huwelijksbeletsel?

De gemiddelde kost voor een attest geen huwelijksbeletsel komt neer op € 20. Afhankelijk van het land waar u het attest nodig heeft, kunnen er extra kosten bij komen.

Afgifte van uw attest

Een attest wordt nooit de dag van de aanvraag afgegeven. We raden dus ook aan om uw attest tijdig aan te vragen.

De exacte levertermijn is moeilijk te bepalen en hangt af van dossier tot dossier. Zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar, dan kan het zijn dat het consulaat opnieuw contact met u opneemt. Het ministerie heeft wel een maximum termijn van 3 maanden om uw attest af te kunnen keuren. Daarna wordt het automatisch goedgekeurd. Deze termijn gaat in zodra het ministerie aangeeft de documenten goed te hebben ontvangen.

Het is niet verplicht om beide huwelijkskandidaten te ondervragen, maar vaak wordt het wel aangeraden als er verdachte gedragingen zijn. Uiteraard hebben de betrokkenen ook het recht tot verdediging.

Positief attest

Heeft het ministerie alles doorgenomen en is er geen bezwaar van schijnhuwelijk? Dan krijgt u het attest geen huwelijksbeletsel opgestuurd per post of u kan het afhalen bij het consulaat. Hiermee kan u dan trouwen in het buitenland én dan ook weer uw huwelijk geldig laten verklaren in België.

Negatief resultaat

Uiteraard is het ook mogelijk dat er een vermoeden bestaat van een schijnhuwelijk, waardoor u het attest niet afgegeven wordt. Dit is dan vaak op basis van één van volgende zaken:

  • • Nagetrokken verklaringen van de verloofde, van familie of van nauw betrokkenen
  • • Onderzoeken of geschriften van de politie
  • • Gedragingen van de huwelijkskandidaten

Is uw aanvraag voor een attest geen huwelijksbeletsel geweigerd? Dan spreekt het voor zich dat het ministerie duidelijk moet omschrijven wat heeft geleid tot deze beslissing. U kan dan beroep aantekenen tegen deze beslissing in de hoop alsnog uw attest te verkrijgen.

Trouwen in het buitenland

Trouwt u dus in het buitenland of trouwt u met iemand uit het buitenland? Bekijk dan op tijd of er een attest geen huwelijksbeletsel nodig is en vraag dit op tijd aan. Dit doet u bij het Belgische consulaat in het land waar u wil trouwen. Binnen de drie maanden moet u dit attest ontvangen, tenzij het wordt geweigerd binnen dezelfde termijn.